Onze visie

Onderwijs draagt bij aan het fundament van de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat maakt het onze taak om juist de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal te faciliteren. Wij zien onze school dus ook als een omgeving waarin leerlingen de kans krijgen om geboeid te raken. Niet alleen door de lesstof, maar ook door elkaar en de omgeving. Kortom: leren om te leven en niet leven om te leren.

Behoefte individu centraal

De snelle veranderingen in de huidige maatschappij vragen van ons allemaal dat we blijven leren. Een leven lang leren dus. Maar hoe dan? En wat is daarvoor nodig? Wij richten ons niet enkel op het vergaren van vakinhoudelijk kennis en vaardigheden, maar ook op het creëren van zoveel mogelijk momenten om tot leren te komen. Daarbij staat de behoefte en het ontwikkeltempo van iedere individuele leerling centraal.

De inhoud van het onderwijs wordt om de leerling heen georganiseerd. Dit geldt zowel voor het vakkenpakket, de inzet van docenten, extra hulp en de vakoverstijgende activiteiten. Alles wat de leerling nodig heeft om tot de gewenste ontwikkeling te komen is op één plaats aanwezig.

Aan welke ontwikkeling werken we samen? De maatschappij vraagt van ons dat we in staat zijn om te blijven leren, creatief te denken en probleemoplossend te zijn. Dat kun je leren bij ons en wij daar helpen we je graag bij.

Veelzijdig

Voor ons betekent dit: afwisseling bieden tussen contact met docenten, een individueel programma, sport en cultuur. Volgens ons gaat op een goede manier afwisseling bieden alleen als coaches en leerlingen samen de regie krijgen en in staat zijn om elkaars rol en taak te versterken. Wij faciliteren dit door een combinatie te maken van een inspirerende en veelzijdige omgeving, de juiste mensen en door gebruik te maken van onderwijsconcepten met bewezen resultaat.

Bewezen succesvol

Infinity College maakt gebruik van het bewezen onderwijsconcept van De Wereldschool. Sinds 1948 wordt succesvol wereldwijd lesgegeven waarbij vakdocenten op afstand begeleiden en ouders in het buitenland een coachende rol hebben. Het grote voordeel van het Wereldschool onderwijs is de flexibiliteit. Het onderwijs wordt om de leerling heen gevormd. Wat jij nodig hebt, bieden wij! Je kan leren op je eigen niveau en tempo.

In Nederland wordt de rol van de ouder overgenomen door een professionele coach die je dagelijks op school begeleid om je doelen te bereiken. Daarnaast is je docent op afstand nu dichtbij. Naast begeleiding op afstand krijg je nu ook les van je vakdocenten op school. Deze toevoegingen op het al bewezen onderwijsconcept zorgen voor een ideale leeromgeving.

In samenwerking met de Wereldschool helpt Infinity College je bij het behalen van je diploma.

Snel leren = leuk leren

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden, wie wil dat niet? Infinity College werkt samen met Time2control. Op het Infinity College leren we leerlingen meer grip te krijgen op huiswerk door dit beter te plannen en te organiseren. Ook krijgen leerlingen inzicht in de manier hoe zij leren en technieken om dit te verbeteren. We leren sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken.

Voorspelbaar

Een voorspelbare omgeving is een belangrijke randvoorwaarde van de inrichting van flexibel onderwijs althans, voorspelbaar wat betreft plaats en tijd. De school is dus goed bereikbaar en voorzien van alle benodigde faciliteiten. Lestijden zijn iedere dag van 9:00 tot 17:00 uur.

Coaches en vakdocenten

Naast vakdocenten zijn ook altijd coaches en mentoren intensief betrokken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de contactmomenten tussen de verschillende betrokkenen blijven aansluiten bij de behoefte van de leerling. Concreet betekent dit dat leerlingen die bij een bepaald vak meer directe instructie nodig hebben, dit ook kunnen krijgen. Dezelfde leerling kan tegelijkertijd minder behoefte hebben aan instructiemomenten bij andere vakken. Zo gaan we efficiënter en meer individueel gericht om met kennisoverdracht.

Klassengrootte

Voor de klassengrootte betekent dit dat je op het ene moment zeer intensief en in hele kleine groepen (6-8 leerlingen) directe instructie van vakdocenten krijgt. Op het andere moment faciliteren we jou en de docenten optimaal om in een grotere groep je eigen programma te volgen. Hulp is nooit ver weg, maar alleen aanwezig als jij het nodig hebt.

Aanmelden

Jouw aanmelding is onze gezamenlijke start van de ontdekkingstocht naar jouw potentieel. Daarbij is een oude cijferlijst of cito-score minder belangrijk. Wel willen wij graag weten wat jouw ambitie is en hoe we je daarbij kunnen helpen. Het persoonlijke gesprek met leerling, ouders, schoolleider en coach is daarom doorslaggevend bij de aanmelding. Lees meer

Infinity College Diemen
Dalsteindreef 141
1112XJ Diemen

Infinity College Rotterdam
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam

0320 -2299 26
info@infinitycollege.nl

Privacy Statement

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen van het Infinity College! Vul onderstaand formulier in en ontvang regelmatig onze nieuwsbrief.