Bovenbouw

Stroom je bij ons in de bovenbouw in, dan zijn er de bekende meerdere wegen die naar Rome leiden. De bestemming is bij ons allemaal bekend: het eindexamen. Je kan bij ons eindexamen doen op mavo-, havo- en vwo-niveau. Alles staat in de bovenbouw dus ook in het teken van jezelf trainen om op enig moment het eindexamen af te leggen. Ook hierin kan onderscheid worden gemaakt wat betreft niveau en tempo. Staatsexamens bieden hiervoor alle mogelijkheden en hebben een bewezen resultaat als je het maximale uit je talent wilt halen en dat aantoonbaar wilt maken. Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse onderwijs. Onze ervaring is in de afgelopen 70 jaar opgebouwd.

Bewezen succesvol

Infinity College maakt gebruik van het bewezen onderwijsconcept van De Wereldschool. Sinds 1948 wordt succesvol wereldwijd lesgegeven waarbij vakdocenten op afstand begeleiden en ouders in het buitenland een coachende rol hebben. Het grote voordeel van het Wereldschool onderwijs is de flexibiliteit. Het onderwijs wordt om de leerling heen gevormd. Wat jij nodig hebt, bieden wij! Je kan leren op je eigen niveau en tempo.

In Nederland wordt de rol van de ouder overgenomen door een professionele coach die je dagelijks op school begeleid om je doelen te bereiken. Daarnaast is je docent op afstand nu dichtbij. Naast begeleiding op afstand krijg je nu ook les van je vakdocenten op school. Deze toevoegingen op het al bewezen onderwijsconcept zorgen voor een ideale leeromgeving.

In samenwerking met de Wereldschool helpt Infinity College je bij het behalen van je diploma.

2 jaar in 1

Het is bij Infinity College mogelijk om 2 jaar in 1 jaar te doen. We combineren dan het examenjaar met het voorexamenjaar. Dit betekent dat je een intensief traject ingaat waar wij je actief gaan begeleiden om je tijdig klaar te stomen voor het eindexamen. Bij ons kan je tijd inhalen op zowel mavo-, havo-, als vwo-niveau.

Een ander profiel nodig voor je studie?

Soms heb je er door omstandigheden voor gekozen om niet het profiel te volgen waar jouw gedroomde studie om vraagt. Wij kunnen je helpen om bijvoorbeeld toch dat diploma met een NT profiel te behalen. Proeflessen behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Onze werkwijze

Om onderwijs flexibel in te kunnen richten is een belangrijke randvoorwaarde dat je dit in een voorspelbare omgeving doet. Voorspelbaar wat betreft plaats en tijd althans. De school is dus goed bereikbaar en voorzien van alle benodigde faciliteiten. Lestijden zijn iedere dag van 9:00 tot 17:00. Lees meer

Studiekeuze en advies

Nog belangrijker dan het diploma is het vervolg. Al tijdens je studie maak je kennis met vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Wij investeren daarom graag met jou in de keuze voor een vervolgstudie. Binnen ons netwerk benutten we alle mogelijkheden om samen met jou een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Ook een academic experience is hiervan een voorbeeld.

Talentontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat je talent moet uitvergroten. We gaan ons dus vooral richten op wie jij bent en waar jij al goed in bent of kunt worden. We gaan je niet veranderen. Als we jouw talenten samen hebben ontdekt, is dat de basis waarvan we uitgaan. Dingen die jij lastiger vindt gaan we zeker niet uit de weg. Uitdagingen zullen we zeker hebben. Toch investeren we liever in het versterken van de dingen waar jij mee vooruit komt in je studie en loopbaan.

Netwerk

Het hebben van een goed netwerk is belangrijk. Niet alleen tijdens je studie, maar vooral ook na je schoolloopbaan. Op het ene moment heb je het nodig om zelf verder te komen en op een ander moment kan je het inzetten om een ander verder te helpen. In beide gevallen vervul je een behoefte die zeer waardevol is. Wij nodigen je uit om ook na het behalen van het diploma deel uit te maken van ons netwerk.

Aanmelden

Jouw aanmelding is onze gezamenlijke start van de ontdekkingstocht naar jouw potentieel. Daarbij is een oude cijferlijst of cito-score minder belangrijk. Wel willen wij graag weten wat jouw ambitie is en hoe we je daarbij kunnen helpen. Het persoonlijke gesprek met leerling, ouders, schoolleider en coach is daarom doorslaggevend bij de aanmelding. Lees meer

Infinity College Diemen
Dalsteindreef 141
1112XJ Diemen

Infinity College Rotterdam
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam

0320 -2299 26
info@infinitycollege.nl

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen van het Infinity College! Vul onderstaand formulier in en ontvang regelmatig onze nieuwsbrief.